Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Projekts piedalās Starptautiskās mitrāju dienas atzīmēšanā /05.02.2013/

 

Projekta vadītāja dr.biol. Māra Pakalne ar ziņojumu piedalās Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā seminārā „Ūdensrūpe-2013”.

Foto izstāde "Purvu noslēpumi" Tīnūžu pamatskolā /04.02.2013/

 

Projekta fotoizstāde „Purvu noslēpumi” no 4. februāra apskatāma Tīnūžu pamatskolas lasītavā.

Foto izstāde „Purvu noslēpumi” Dundagas bibliotēkā /15.01.2013/

 

Projekta fotoizstāde „Purvu noslēpumi” atklāta Dundagas bibliotēkā, un būs apskatāma līdz 31. janvārim.

Rožu purvā noslēgušies purva biotopu apsaimniekošanas pasākumi /03.12.2012/

 

Rožu purvā noslēgušies purva apsaimniekošanas pasākumi. Tie veikti cilvēka darbības ietekmētajā daļā, kur uz nosusināšanas grāvjiem uzbūvēti 52 kūdras dambji, izmantojot atbilstošu tehniku.

Notikusi projekta konsultatīvās padomes piektā sanāksme /22.10.2012/

 

Eiropas Komisijas LIFE08NAT/LV/000449 projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” Konsultatīvās padomes piektā sanāksme un projekta foto izstādes atklāšana notika š.g. 22. oktobrī Rīgas pilsētas domē.

Foto izstāde "Purvu noslēpumi" Rīgas pilsētas domē /22.10.2012/

 

Projekta fotoizstāde “Purvu noslēpumi” 22. oktobrī atklāta Rīgas pilsētas domes telpās.

Projekta konsultatīvās padomes piektā sanāksme /12.10.2012/

 

22. oktobrī, Rīgas pilsētas domē, Rātslaukums 1, Rīgā, notiks projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” V konsultatīvās grupas sanaksme.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas purviem /10.10.2012/

 

2012. gada oktobrī projekta darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanas pieredzi Lietuvā – Žuvintas Biosfēras rezervātā un Aukštumalas purva liegumā, kas atrodas Nemuno deltas reģionālajā parkā.

Zinātnieku nakts Botāniskajā dārzā /01.10.2012/

 

Projekta darbinieki iesaistījās Zinatnieku nakts pasākumos Latvijas Universitātes Botaniskajā dārzā 28. septembrī.

Foto izstāde "Purvu noslēpumi" Rīgas Centrālajā bibliotēkā /24.09.2012/

 

Kopš 15. septembra līdz 16 oktobrim projekta ceļojošā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ir izvietota aplūkošanai Rīgas centrālajā bibliotēkā, Brīvības iela 49/53, Rīga LV - 1010

Foto izstāde "Purvu noslēpumi" Codes pagasta Jauncodes bibliotēkā /17.08.2012/

 

Kopš 8. augusta projekta ceļojošā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ir izvietota aplūkošanai Bauskas rajona Codes pagasta Jauncodes bibliotēkā.

Starptautiskais seminārs ir noslēdzies /31.07.2012/

 

Laikā no š.g. 23. līdz 25. jūlijam Latvijas Universitātes EK LIFE+ projekta ietvaros norisinājās Starptautisks seminārs „Pieredzes apmaiņa augsto purvu atjaunošanā”.

Precizēta starptautiskā semināra programma /22.06.2012/

 

Programmas pasākumu sarakstā ir ieviestas izmaiņas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

  

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.