Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Notikusi projekta konsultatīvās padomes piektā sanāksme 22.10.2012 15:52

Eiropas Komisijas LIFE08NAT/LV/000449 projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” Konsultatīvās padomes piektā sanāksme un projekta foto izstādes atklāšana notika š.g. 22. oktobrī Rīgas pilsētas domē.

 

 

Sanāksmē projekta vadītāja dr.biol. M.Pakalne informēja par ar dambju ierīkošanas uzraudzību un veģetācijas monitoringu projekta vietās, par pieredzes apmaiņas brauvieniem un starptautisko semināru. Dr.geogr. A.Dēliņa stāstīja par gruntsūdens līmeņa celšanos un pozitīvu ietekmi uz purva hidroloģiju pēc dambju ierīkošanas. Dr.biol. L.Auniņa informēja par biotopu monitoringu Melnā ezera purvā. Projekta sadarbības partneri "E-Būvvadība" atskaitījās par ierīkotajiem dambjiem projekta vietās. Ieva Goba no "Foundation ELM Media" stāstīja par projekta filmas uzņemšanu un demonstrēja videoklipus. Sanāksmi noslēdza projekta asistents A.Slišāns ar ziņojumu par projekta finansējuma izlietojumu.

Sanāksmē rādītās prezentācijas pievienotas zemāk.


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Projekta aktivitates
Autors: Māra Pakalne
Hidrologiska rezima noverojumi
Autors: Aija Dēliņa
Biotopu monitorings Melna ezera purva
Autors: Liene Auniņa
Dambju buve purvos
Autors: Arnis Staris

Pievienotās galerijas

Konsultatīvās padomes piektā sanāksme

Birkas

E1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.