Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.
Notikusi projekta konsultatīvās padomes sestā sanāksme
Projekta konsultatīvās padomes sestā sanāksme
Konsultatīvās padomes piektā sanāksme
Notikusi projekta konsultatīvās padomes piektā sanāksme
Projekta konsultatīvās padomes piektā sanāksme
Notikusi projekta Konsultatīvās padomes ceturtā sanāksme
Plānota projekta Konsultatīvās padomes ceturtā sanāksme
Konsultatīvās padomes otrā sanāksme
Notikusi projekta II Konsultatīvā sanāksme
Projekta Konsutatīvās padomes pirmā sanāksme
Konsultatīvās padomes II sanāksme
Purvā paslēptas dabas vērtības
Konsultatīvās Padomes sanāksme
Plānota projekta Konsultatīvās padomes trešā sanāksme
Notikusi projekta Konsultatīvās padomes trešā sanāksme
E1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.