Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Projekta Konsutatīvās padomes pirmā sanāksme 31.08.2010 00:00

2010. gada 19. augustā Olaines mākslas un vēstures muzejā notika LIFE 08 NAT/LV/000449 EK LIFE projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” Konsultatīvās Padomes sanāksme. Tajā piedalījās 21 cilvēks, kas pārstāvēja projektā iesaistītās organizācijas. Padomes sanāksmes vadītāja un Padomes priekšsēdētāja bija Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļas vadītāja Vija Buša.
 

Projekta vadītāja Māra Pakalne informēja par LIFE projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” pasākumu rezultātiem: notikušajiem projekta semināriem, pieredzes apmaiņas braucienu uz Vāciju un dalību starptautiskajā purvu pētnieku simpozijā Slovākijā un Polijā, kā arī par plānotajām aktivitātēm projekta turpmākajā darbībā.
Aija Dēliņa, Latvijas Universitātes pētniece, kas projektā veic hidroloģiskos pētījumus, informēja par veicamajiem purvu apsaimniekošanas pasākumiem – aizsprostu būvi uz nosusināšanas grāvjiem.
Latvijas Dabas fonda pārstāve Valda Baroniņa, kas vada dabas aizsardzības plānu izstrādi Aizkraukles purvam un mežiem un Melnā ezera purvā, informēja, ka praktiski dabas vērtību apzināšana ir pabeigta un šobrīd aktīvi tiek apzinātās aizsprostu būves vietas, kas dažviet būtiski atšķiras no projektā pieteiktajām.
Projekta informācijas koordinatore Daiga Brakmane stāstīja par izdoto projekta bukletu un izveidoto mājas lapu, kā arī ieskicēja turpmākajā projekta gaitā paredzētos pasākumus: seminārus, izstādi, bukletu, stendu un grāmatas sagatavošanu.
ELM MEDIA pārstāvji Kaspars Goba un Ieva Ūbele stāstīja, ka projekta vietās sākta ainavu flmēšana, izstrādāts scenārijs un tiek meklēti inovatīvi tehniski risinājumi, pat izmantojot digitālo fotoaparātu makroobjektu filmēšanai.
Projekta finansu asistents Aivars Slišāns informēja par projekta finansēm, pastāstot, ka praktiski projekta ieņēmumi un izdevumi atbilst projekta paredzētajam.
Sanāksmes noslēgumā V.Buša interesējas par turpmāko Konsultatīvās Padomes darbu. M.Pakalne pastāsta, ka pēc projektā plānotā Padomes sēdes plānotas ik pēc sešiem mēnēšiem, taču ir iespēja par projekta darbību uzzināt arī citos projekta pasākumos: dabas aizsardzības plānu apspriedēs, semināros un izstādes atklāšanā.
Sanāksmē rādītās prezentācijas:
  
  
  
  
  

Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Sabiedrības informēšanas pasākumi projektā
Autors: Daiga Brakmane
Hidroloģija
Hidroloģiskie pētījumi projekta vietās un to saistība ar purvuapsaimniekošanas pasākumiem
Autors: Aija Dēliņa

Pievienotās galerijas

Konsultatīvās padomes pirmā sanāksme

Birkas

E1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.