Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Projekta konsultatīvās padomes piektā sanāksme 12.10.2012 13:42

 

 

Programma

11.00 Ierašanās un projekta ceļojošās foto izstādes „Purvu noslēpumi” atklāšana.

12.00  Sanāksmes atklāšana - Inga Belasova, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Dabas aizsardzības departamenta aizsargājamo teritoriju nodaļas vadītāja;

12.25 Pārskats par LIFE projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā ” pasākumiem - Dr. biol. Māra Pakalne, Latvijas Universitāte, projekta vadītāja;

12.50 Purvu hidroloģiskais monitorings projekta norises vietās – Dr. geol. Aija Dēliņa, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docente, projekta hidrologs;

13.15 Purva biotopu patstāvīgie novērojumi Melnā ezera purvā - Dr.biol. Liene Auniņa, Latvijas Universitāte, projekta biotopu eksperte;

13.45 Kafijas pauze

14. 10 Purvu dabiskā ūdens līmeņa atjaunošanas darbi projekta teritorijās – Arnis Staris, SIA „E Būvvadība”, Aivars Slišāns, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, projekta asistents;

14. 35 Informācija par projekta filmas uzņemšanas gaitu -  Ieva Goba, filmu studija „ELM MEDIA”;

14. 55  Pārskats par projekta finansēm – Aivars Slišāns, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, projekta asistents.

15. 20 Diskusijas.                                                               

 

Kontaktinformācija:

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga, LV 1983;

Projekta vadītāja: Dr. Biol. Māra Pakalne, e – pasts: mara.pakalne@lu.lv, tālr. 29511001;

Projekta asistents: Aivars Slišāns, e-pasts: aivars.slišāns@lu.lv, tālr. 26765031;

Vides inženieris: Gunārs Balodis, e-pasts:gunars.balodis@lu.lv.


Pievienotie attēli

Birkas

E1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.