Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Notikusi projekta II Konsultatīvā sanāksme 17.03.2011 00:00

Pirmajā pavasara dienā - 1. martā - LIFE projekts atskaitījās par paveikto un stāstīja par saviem nākotnes plāniem projekta Konsultatīvās padomes pārstāvjiem. Kopā uz sanāksmi bija ieradušies 23 cilvēki.
Sanāksmi vadīja Vides aizsardzības un rēgionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļas vadītāja V.Buša.

 

 

Projekta vadītāja M.Pakalne iepazīstināja ar projeta norisi, dabas aizsardzības plānu izstrādes vadītāji G.Freimane, J.Reihmanis un V.Baroniņa no Latvijas Dabas fonda stāstīja par četriem liegumiem, kuros projekta ietvaros notiek dabas aizsardzības plānu izstrāde. Pēc tam projekta sabiedrisko attiecību koordinatore iepazīstināja klātesošos ar sabiedrības informēšanas pasākumiem, I.Ūbele no ELM MEDIA stāstīja par projekta filmas tapšanas gaitu un finālā projekta asistents A.Slišāns iepazītināja ar projekta finansēm.

Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Informācija par projektu
01.03.2011.
Autors: Māra Pakalne
Rožu purvs
01.03.2011.
Autors: Gundega Freimane
Aklais purvs
01.03.2011.
Autors: Jānis Reihmanis
Aizkraukles purvs un meži un Melnā ezera purvs
01.03.2011.
Autors: Valda Baroniņa
Sabiedrības informēšanas pasākumi
Autors: Daiga Brakmane
Filmas gatavošana
01.03.2011.
Autors: ELM MEDIA

Pievienotās galerijas

Konsultatīvās padomes otrā sanāksme

Birkas

E1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"