Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Pasākumu plāns

Informāciju par visām projekta aktualitātēm meklējiet sadaļā "Jaunumi".

E1 Projekta vadīšana.

Projektā "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" strādā četri darbinieki. Projektu vada Dr.biol. Māra Pakalne, asistents - Aivars Slišāns, informācijas koordinatore - Līga Strazdiņa un lauka darbu inženieris - Gunārs Balodis. Kā sazināties ar projekta darbiniekiem, iespējams uzzināt sadaļā "Kontakti".

 

Sarunas par darbiem purvā
Autors: Aivars Slišāns

 

Ik nedēļu notiek projekta darbinieku sanāksmes, kurās tiek pārspriests paveiktais un plānota turpmākā darbība.

Notikušās Projekta Konsultatīvās padomes sanāksmes:
2010. gada 19. augustā;

2011. gada 1. martā;

2011. gada 6. septembrī;

2012. gada 1. martā;

2012. gada 22. oktobrī;

2013. gada 17. maijā.

Zemāk pievienotas projekta atskaites.


Pievienotie faili

Projekta sākuma atskaite

Birkas

E1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"