Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Konsultatīvās padomes II sanāksme 01.02.2011 00:00

Eiropas Komisijas LIFE08NAT/LV/000449 projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” Konsultatīvās padomes otrajā sanāksme notiks š.g. 1. martā Olaines mākslas un vēstures muzejā Zemgales ielā 33, Olainē.

Pasākuma programma:

11.00 - 11.20 Māra Pakalne, Latvijas Universitāte, projekta vadītāja. Pārskats par LIFE projekta

10.30 Ierašanās, rīta kafija. „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” pasākumiem.

11.20 - 11.35 Gundega Freimane, Latvijas Dabas fonds, dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja. Dabas aizsardzības plānu izstrādes rezultāti dabas liegumā “Rožu purvs”.

11.35 - 11.45 Jānis Reihmanis, Latvijas Dabas fonds, dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītājs. Dabas aizsardzības plānu izstrādes rezultāti dabas liegumā “Aklais purvs”.

11.45 - 12.10 Valda Baroniņa, Latvijas Dabas fonds, dabas aizsardzības plānu izstrādes vadītāja. Dabas aizsardzības plānu izstrādes rezultāti dabas liegumos “Melnā ezera purvs” un “Aizkraukles purvs un meži”.

12.10 - 12.30 Daiga Brakmane, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, projekta informācijas koordinatore. Projekta sabiedrības informēšanas pasākumi.

12.30 - 12.50 Kaspars Goba, Ieva Ūbele. ELM MEDIA. Informācija par projekta filmas uzņemšanas gaitu.

12.50 - 13.00 Aivars Slišāns, Latvijas Universitāte, projekta asistents. Pārskats par projekta finansēm. 13.00 Diskusijas.

Pievienotie attēli

Birkas

E1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.