Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Konsultatīvās Padomes sanāksme 04.08.2010 00:00

LIFE 08 NAT/LV/000449 EK LIFE projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” Konsultatīvās padomes sanāksme notiks 2010. gada 19. augustā Olaines mākslas un vēstures muzejā, Zemgales iela 33, Olainē.

Aicinām piedalīties visus interesentus! Lūdzam pieteikt dalību sanāksmē līdz 16. augustam, sūtot e-pastu uz daiga.brakmane@lu.lv.

Programma


10.30 Ierašanās, rīta kafija.

11.00 - 11.20 Māra Pakalne, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, projekta vadītāja. Pārskats par LIFE projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” pasākumu rezultātiem. 

11.20 - 11.40 Aija Dēliņa, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultāte, hidroloģe. Hidroloģiskie pētījumi projekta vietās un to saistība ar purvu apsaimniekošanas pasākumiem. 

11.40 - 12.00 Valda Baroniņa, Latvijas Dabas fonds, dabas aizsardzības plānu izstrādes vadītāja. Dabas aizsardzības plānu izstrādes pašreizējie rezultāti. 

12.00 - 12.20 Daiga Brakmane, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, projekta informācijas koordinatore. Projekta sabiedrības informēšanas pasākumi. 

12.20 - 12.40 Kaspars Goba, ELM MEDIA. Informācija par projekta filmas uzņemšanas gaitu. 

12.40 - 12.45 Aivars Slišāns, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, projekta asistents. Pārskats par projekta finansēm. 

12.45 Diskusijas.


Pievienotie attēli

Birkas

E1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"