Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Rožu purvā noslēgušies purva biotopu apsaimniekošanas pasākumi 03.12.2012 14:20

Rožu purvā noslēgušies purva apsaimniekošanas pasākumi. Tie veikti cilvēka darbības ietekmētajā daļā, kur uz nosusināšanas grāvjiem uzbūvēti 52 kūdras dambji, izmantojot atbilstošu tehniku. Pozitīva pasākuma ietekme bija redzama jau tūlīt pēc aizsprostu būves un izpaudās kā paaugstināts ūdens līmenis purva grāvjos. 

 

 

Veicot apsaimniekošanas pasākumus, apturēta strauja ūdens aizplūšanas no purva, kas nelabvēlīgi ietekmēja augstā purva biotopus, kuriem ir prioritārs aizsardzības statuss Eiropas Savienībā. Līdz ar to šajā dabas lieguma daļā, kur susināšanas dēļ ir izveidojušās priežu audzes un nav vairs atklāts purvs, ievērojami uzlabosies purva hidroloģiskais režīms.

 

 

2012. gada 3. decembrī ar apsaimniekošanas pasākumu rezultātiem iepazinās pārstāvji no Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, A/S „Latvijas valsts meži” un Valsts vides dienesta. Par purvā paveikto darbu stāstīja apakšuzņēmēja pārstāvis Arnis Staris no SIA „E-Būvvadība”, būvuzraugs Gunārs Žideņš, kā arī projekta darbinieki. 


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Rožu purvā noslēgusies purva biotopu apsaimniekošana

Birkas

C1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"