Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.
Rožu purvā noslēgusies purva biotopu apsaimniekošana
Rožu purvā noslēgušies purva biotopu apsaimniekošanas pasākumi
Tikšanās ar dambju būvniekiem
Melnā ezera purva dambju pārbaude
Melnā ezera purvā notiek purva biotopu apsaimniekošanas pasākumi
Projektā tiek plānoti apsaimniekošanas pasākumi Melnā ezera purvā
Projektā tiek plānoti apsaimniekošanas pasākumi Melnā ezera purvā
Projekta teritoriju virsmu 3D modeļi
C1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.