Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Melnā ezera purvā notiek purva biotopu apsaimniekošanas pasākumi 19.02.2012 16:20

Lai samazinātu susināšanas ietekmi uz Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamajiem augstā purva biotopiem, Melnā ezera purva dabas liegumā, tiek veikti biotopu apsaimniekošanas pasākumi. Tie ietver aizsprostu būvi uz agrāk izveidotajiem nosusināšanas grāvjiem. Aizsprostu būve nepieciešama, lai saglabātu esošo ūdens līmeni purvā un neļautu tam izžūt. Darbi tiek veikti saskaņā ar VSIA "Meliorprojekts" izstrādāto tehnisko projektu Melnā ezera purvam. Pirms darbu uzsākšanas tika saņemta būvatļauja. Būvdarbus Melnā ezera purva dabas liegumā, saskaņā ar Latvijas Universitātes publisko iepirkumu, veic SIA “E Būvvadība”.

Apsaimniekošanas pasākumi tika apspriesti un saskaņoti Dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā, kad notika sanāksmes, kurās piedalījās ieinteresētie pārstāvji no Olaines pašvaldības, Olaines mežniecības, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts vides dienesta, SIA "Rīgas meži" Olaines-Tīreļu apvienotās mežsaimniecības, SIA "Olaines kūdra", VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"", VSIA "Meliorprojekts", Vides aizsardzības kluba, Latvijas Dabas fonda, Latvijas Universitātes, kā arī LIFE+ projekta "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" darbinieki. Diskusiju rezultātā notika vienošanās par teritorijai piemērotāko apsaimniekošanu. Tika panākts kompromiss par ūdens līmeņa nepaaugstināšanu dabas lieguma jau noraktajos kūdras laukos, lai mazinātu putnu koncentrēšanos tajos. Aizsprostu būves vietas tika saskaņotas dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā.


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Melnā ezera purvā notiek biotopu atjaunošana

Birkas

C1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.