Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Fotogalerijas

Projekta teritoriju virsmu 3D modeļi

Projektā ietverto dabas liegumu un tiem piegulošo teritoriju vizualizācijai sagatavoti reljefa virsmas 3D modeļi. Dati modeļu sagatavošanai iegūti digitizējot bijušās PSRS armijas ģenerālštāba kartes M 1:10 000. Iegūtie neregulārās izkliedes XYZ dati apstrādāti programmā Surfer, interpolējot un ekstrapolējot ar kriging algoritmu un iegūstot modelētās absolūtā augstuma vērtības regulārā taisnleņķa režģī ar soli 20 × 20 m. Surfer programmatūra izmantota arī modelēto vērtību vizualizācijai, sagatavojot 3D virsmu kartes, kuras apvienotas gan ar topogrāfisko, gan ortofoto karti, un virszemes noteces virzienu karti.


Birkas

A1, A2, C1, E2

« Uz sarakstu

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.