Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.
Aklā purva dambji zem sniega kupenām
Hidroloģiskā režīma monitorings turpinās arī ziemā
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas purviem
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas purviem
Projektā turpinās pastāvīgie hidroloģiskie novērojumi
Igauņu kolēģu vizīte Latvijas purvos
Projekta vietās uzsākts monitorings
Projekta teritoriju virsmu 3D modeļi
Purva hidroloģiskā režīma novērošana: kartes
E2

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"