Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Projektā turpinās pastāvīgie hidroloģiskie novērojumi 16.06.2012 16:50
EK LIFE projekta „Augstie purvi” teritorijās - Melnā ezera purvā, Aizkraukles purvā, Aklajā purvā un Rožu purvā turpinās 2010. gadā uzsāktie pastāvīgie hidroloģiskie novērojumi. Divas reizes mēnesī tiek apsekotas gruntsūdens mērīšanas akas un noteikts gruntsūdens līmenis. Pēc dambju uzbūvēšanas Melnā ezera purvā 2012. gada sākumā, no purva ir samazinājusies ūdens noplūde pa grāvjiem. Par to liecina arī gruntsūdens līmenis novērošanas akās, kas ir augstāks nekā pirms dambju būves un atšķiras dažādās Melnā ezera purva daļās. 


Pievienotie attēli

Birkas

E2

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.