Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Projekta vietās uzsākts monitorings 07.12.2010 18:03

Projekta teritorijās uzsākts augu un hidroloģiskais monitorings. 

Purva biotopu un apsaimniekošanas pasākumu monitoringu dabas liegumos "Aklais purvs", "Rožu purvs" un "Aizkraukles purvs un meži" veic Agnese Priede.

Purva biotopu un apsaimniekošanas pasākumu monitoringu dabas liegumā "Melnā ezera purvs" veic Dr.biol. Liene Auniņa.

Ar monitoringa pirmajām atskaitēm iespējams iepazīties ziņai pievienotajos failos.


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Pirmā monitoringa atskaite
Purva biotopu un apsaimniekošanas pasākumu monitoringu dabasliegumos "Aklais purvs", "Rožu purvs" un "Aizkraukles purvs unmeži"
Autors: Agnese Priede
Pirmā monitoringa atskaite
Purva biotopu un apsaimniekošanas pasākumu monitoringu dabasliegumā "Melnā ezera purvs"
Autors: Liene Auniņa

Birkas

E2

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.