Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Igauņu kolēģu vizīte Latvijas purvos 19.04.2012 13:46


2012. gada aprīlī Latvijā viesojās purvu un mežu eksperti no Igaunijas, kuri pārstāvēja mežu apsaimniekotājus, kā arī projektēšanas firmas, kas veic tehnisko projektu izstrādi dambju būvei uz nosusināšanas grāvjiem Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Igaunijā.

 

 


Eksperti bija atbraukuši, lai iepazītos ar Latvijas purvu apsaimniekošanas pieredzi EK LIFE projekta „Augstie purvi” vietā – Melnā ezera purvā, kā arī agrāko LIFE projektu teritorijās – Lielajā Ķemeru tīrelī, Vasenieku purvā un Teiču purvā. Melnā ezera purvs igauņu kolēģus un arī pārstāvjus no EK LIFE projekta „Hydroplan” pārsteidza ar acīmredzamajiem rezultātiem, kad pēc dambju būves uz nosusināšanas grāvjiem, tie bija pildīti ar ūdeni un nenotika vairs strauja ūdens noplūde no Melnā ezera purva, kā tas bija novērojams agrāk. Veiksmīga purva atjaunošanās bija redzama arī Vasenieku purvā Ventspils virzienā, kur, ejot gar purva laipu, varēja redzēt uzbūvētos kūdras aizsprostus uz nosusināšanas grāvjiem, kā arī jau par purvu ainavas sastāvdaļu kļuvušos koka aizsprostus Teiču purvā, kas būvēti 2005. gadā.

 

 


Par purvu ekskursiju Vasenieku purvā kopā ar Igaunijas ekspertiem Latvijas ziņās stāstīja gan reģionālā, gan arī nacionālā televīzija.


Pievienotie attēli

Birkas

E2, E3

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"