Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Pasākumu plāns

Informāciju par visām projekta aktualitātēm meklējiet sadaļā "Jaunumi".

E2 Augstā purva apsaimniekošanas pasākumu, biotopu, putnu un hidroloģijas monitorings.

Monitoringa aku ielikšana
Aku licēji pārvietojas pa purvu
Autors: Aivars Slišāns

 

Monitoringa programmas ir uzsāktas.

2010. gadā ierīkoti veģetācijas parauglaukumi un uzstādītas ūdens līmeņa monitoringa akas. Pētījumi tiek regulāri veikti visās projekta vietās līdz projekta beigām 2013. gadā, lai sekotu līdzi pārmaiņām purva veģetācijā un hidroloģijā pēc meliorācijas grāvju aizsprostošanas.

  

Persijs Ģederts Aizkraukles purvā veic hidroloģiskā režīma monitoringu

  

Biotopu monitoringu Rožu purvā (26 parauglaukumi), Aizkraukles purvā un mežos (25) un Aklajā purvā (30) veic Dr.geogr. Agnese Priede, kas ierīkojusi parauglaukumus gan purva susināšanas ietekmētajās vietās, gan mazietekmētā purvā, katrā 4-6 transektes ar 20-30 parauklaukumiem, kopā 81 parauglaukumu. Melnā ezera purva biotopu monitoringu veic Dr.biol. Liene Auniņa, kas teritorijā ierīkojusi 48 parauglaukumus, daļu no tiem - purva kūdras laukos, kur veidojas augstā purva veģetācija.

 

Biotopu monitoringu parauglaukumos Rožu purvā veic dr.geogr. Agnese Priede
Autors: Agnese Priede

 

 

Botāniķe Inese Nāburga-Jermakova Melnā ezera purvā pie parauglaukuma, kurā veikta sfagnu pārstādīšana
Autors: Māra Pakalne

 

Melnā ezera purvā vairākus gadus noris pētījums par četru sfagnu sugu (Sphagnum caespitosum, S. fuscum, S. magellanicum, S. rubrum) kolonizēšanas spējām. To veic botāniķe Inese Nāburga-Jermakova.

Dr.geol. Aija Dēliņa veic teritoriju hidroloģiskos novērojumus. Purva hidroloģiskā režīma novērošanai ierīkoti novērošanas urbumu profili katrā purvā. Urbumu dziļums 1,5-3 m, atkarībā no kūdras slāņa biezuma. Kopā ierīkoti deviņi profili un 63 urbumi. Dabas liegumā „Aizkraukles purvs un meži” izveidoti četri profili, 26 urbumi. Dabas liegumā „Aklais purvs” izveidoti divi profili, 16 urbumi. Dabas liegumā „Melnā ezera purvs” izveidots viens profils un viena urbumu kopa, kopā - 13 urbumi. Dabas liegumā „Rožu purvs” izveidots viens profils pie grāvju sistēmas pēdējā grāvja, kas tiks dambēti – 8 urbumi. Urbumi ierīkoti 2010. gada novembrī. Ūdens līmeņa novērojumi tiek veikti divas reizes mēnesī, mērījumiem tiek izmantota mērlente ūdens līmeņa mērīšanai. Mērījumi uzsākti 2010. gada decembrī.

Dr.biol. Iluta Daukšane veic Melnā ezera purva un Aizkraukles purva un mežu dendrohronoloģiskos pētījumus.

 

Melnās vistenes stumbra šķērsgriezums
Autors: Iluta Dauškane

 

Zemāk pievienotas monitoringa atskaites un kartes ar pētījumu vietām.


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Rožu, Aizkraukles un Aklā purva biotopu monitorings_2013_lv
Autors: Agnese Priede
Rožu, Aizkraukles un Aklā purva biotopu monitorings_foto_2012
Autors: Agnese Priede
Rožu, Aizkraukles un Aklā purva biotopu monitorings_2012_en
Autors: Agnese Priede
Rožu, Aizkraukles un Aklā purva biotopu monitorings_2012_lv
Autors: Agnese Priede
Rožu, Aizkraukles un Aklā purva biotopu monitorings_2011_en
Autors: Agnese Priede
Rožu, Aizkraukles un Aklē purva biotopu monitorings_2011_lv
Autors: Agnese Priede
Rožu, Aizkraukles un Aklā purva biotopu monitorings_2010_lv
Autors: Agnese Priede
Melnā ezera purva biotopu monitorings_2013_en
Autors: Liene Auniņa
Melnā ezera purva biotopu monitorings_2013_lv
Autors: Liene Auniņa
Melnā ezera purva biotopu monitorings_2012_en
Autors: Liene Auniņa
Melnā ezera purva biotopu monitorings_2012_lv
Autors: Liene Auniņa
Melnā ezera purva biotopu monitorings_2011_en
Autors: Liene Auniņa
Melnā ezera purva biotopu monitorings_2011_lv
Autors: Liene Auniņa
Melnā ezera purva biotopu monitorings_2010_lv
Autors: Liene Auniņa
Hidroloģiskā režīma monitorings_2013_lv
Autors: Aija Dēliņa
Hidroloģiskā režīma monitorings_protokoli_2012_lv
Autors: Aija Dēliņa
Hidroloģiskā režīma monitorings_2012_en
Autors: Aija Dēliņa
Hidroloģiskā režīma monitorings_2012_lv
Autors: Aija Dēliņa
Hidroloģiskā režīma monitorings_protokoli_2011_lv
Autors: Aija Dēliņa
Hidroloģiskā režīma monitorings_2011_lv
Autors: Aija Dēliņa
Hidroloģiskā režīma monitorings_2010_lv
Autors: Aija Dēliņa
Plānotie pasākumi hidroloģiskā režīma monitoringam_lv
Autors: Aija Dēliņa
Projekta teritoriju virsmu 3D modeļi_lv
Autors: Aija Dēliņa
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
7. pielikums. Plānotā apsaimniekošana
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
9. pielikums. Ūdens plūsmas virzieni teritorijā
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
10. pielikums. Reljefs un plānotās purva hidroloģiskā režīmaatjaunošanas vietas

Pievienotās galerijas

Projekta teritoriju virsmu 3D modeļi

Birkas

E2

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.