Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Zinātnieku nakts Botāniskajā dārzā 01.10.2012 14:32

Mūsu projekta darbinieki Zinātnieku nakts ietvaros atklāja mazu daļiņu no lielajiem purvu noslēpumiem, kurus nav iespējams izstāstīt viena vakara gaitā.

 

 

Uz pasākumu Latvijas Universitātes Botaniskajā dārzā ieradās kupls apmeklētaju skaits, un mūsu projekta stends bija populārako vidū. Pasākuma viesus interesēja purva izcelsme, funkcijas un arī to saturs, jautājumi, uz kuriem mūsu darbinieki spēja sniegt izsmeļošas atbildes, piedāvājot ielūkoties mikroskopā un aptaustīt līdzi esošos purva eksponātus.


Pievienotie attēli

Birkas

D6, P

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.