Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Foto izstāde „Purvu noslēpumi” Dundagas bibliotēkā 15.01.2013 16:41

Izstādi 14. janvārī atklāja projekta vadītāja dr.biol. Māra Pakalne ar lekciju Dundagas vidusskolas 10. klases audzēkņiem. Skolēni varēja uzzināt informāciju par purva veidošanos un dažādiem purvu tipiem Latvijā, to sastopamību un apdraudošajiem faktoriem. Lekcijā tika runāts par purva augiem un dzīvniekiem, tai skaitā retām un aizsargājamām sugām, kā arī akcentēti Ziemeļkurzemei tipiskie purvi un to biotopi, piemēram, kangaru-vigu komplekss Slīteres Nacionālajā parkā. 

 

 

 

 

Izstādes atklāšanu noslēdza projekta asistenta Aivara Slišāna stāstījums par fotoizstādes tapšanas gaitu preses pārstāvjiem un citiem interesentiem.

 

 

 

 

Fotoizstādi papildina Dundagas bibliotēkas sagatavotais stends ar saistošiem literatūras avotiem par purviem un to īpašībām, kā arī apkārtnē lielāko purvu, Bažu purvu. Apmeklētāji var apskatīt arī ELM Media sagatavoto filmu "Pieci stāsti par dabu". Izstāde būs apskatāma līdz 31. janvārim. 


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Purvu noslēpumi Dundagas bibiotēkā

Birkas

D6

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.