Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Starptautiskais seminārs ir noslēdzies 31.07.2012 10:12

 

 

 

Semināru apmeklēja dalībnieki no dažādām pasaules valstīm: Francijas, Vācijas, Norvēģijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas, kā arī kolēģi no Latvijas. Pirmajā semināra dienā viesnīcā „Park Hotel Maritim” viesi iepazīstināja pārējos dalībniekus ar purvu atjaunošanas aktivitātēm savā valstī; viesi no Norvēģijas - Johannes Erik Annoby un Anders Lyngstad stāstīja par savas valsts purvu daudzveidību un rīcības plāniem to saglabāšanā un atjaunošanā, Lietuvas kolēģi Leonas Jarašius, Dr. Romas Pakalnis, Dr. Jūrate Sendzikaite prezentēja referātu par Augštumalas augstā purva atjaunošanas pasākumiem, Krievu kolēģe Dr. biol. Olga Galanina iepazīstināja ar avotainajiem purviem Pskovas apgabalā.

Pasākuma dalībniekiem bija interesanti klausīties lekcijas par mūsu pašu – Latvijas purvu aizsardzības un saglabāšanas aktivitātēm divos EK LIFE+ projektos Ķemeru nacionālajā parkā, no kuriem viens ir noslēdzies, bet otrs nesen kā uzsākts - „Hydroplan” projekts, kuras prezentēja Jānis Ķuze, Ilze Ķuze, Dr. geogr. Agnese Priede. Par purvu veidošanos, hidroloģiju un apsaimniekošanu EK LIFE+ projektā „ Augstie purvi” stāstīja Dr. biol. Māra Pakalne, Dr. ģeogr. Laimdota Kalniņa, Dr. geol. Aija Dēliņa un Uvis Suško. LU studenti bija sagatavojuši stenda referātus, kuri izpelnījas dalībnieku atzinību.

 

Seminara dalībnieki apmeklēja Melnā ezera purva dabas liegumu, kur varēja dabā apskatīt purva apsaimniekošanas pasākumus, kā arī nākamajās dienās – 24. un 25. jūlijā, devās uz Rožu purva dabas liegumu, Aklā purva dabas liegumu un Vasenieku purvu, kurš atrodas Stiklu purvu dabas liegumā. Neparedzēts un informatīvs brauciens bija uz Klāņu ezeru, kur varēja apskatīt Latvijā retas un aizsargājams augu sugas un biotopus. Semināra noslēgumā dalībnieki izrādīja interesi par atkārtotiem šāda veida pasākumiem nākotnē, un kā veiksmīgus novērtēja veiktos apsaimniekošanas pasākumus Latvijas purvos.

 

 


Pievienotie attēli

Birkas

D1, E3

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.