Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.
Noslēguma seminārs
Aizvadīts projekta „Augstie purvi” noslēguma seminārs
Projekta noslēguma seminārs
Projekta komanda piedalās Augu aizsardzības dienas atzīmēšanā
Starptautiskais seminārs ir noslēdzies
Precizēta starptautiskā semināra programma
Projekta seminārs
Augu aizsardzības diena Botāniskajā dārzā
Starptautiskais seminārs
Skolēnu seminārs Salā
Fotoizstādes atklāšana Ogrē
Fotoizstāde Ogrē
Skolēnu seminārs Aklajā purvā
Seminārs Purvu vērtības
Salā notiks seminārs skolēniem par purvu vērtībām
Seminārs par purvu vērtībām
Seminārs "Purvu vērtības"
Skolotāju seminārs par augstajiem purviem Aklajā purvā
Stāsti par purviem skolotājiem, skolēniem un Zinātnieku naktī
Notiks semināri Daudzesē skolotājiem un skolēniem
Notiks seminārs skolotājiem par purvu aizsardzību unapsaimniekošanu
Ievadseminārs
Skolotāju seminārs par augstajiem purviem
Skolotāji mācās par purviem
D1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.