Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Skolotāji mācās par purviem 01.06.2011 10:46

2011. gada 17. maijā EK LIFE projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās” ietvaros notika seminārs bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājiem. Par spīti lietainajiem laika apstākļiem, semināru apmeklēja skolotāji gan no Rīgas, gan Olaines novada, gan Mārupes apkārtnes, kopumā 31 dalībnieks.

Ierodoties seminārā, visiem bija iespēja aplūkot izstādi “Purvu noslēpumi”, jo tā izstādīta Olaines vēstures un mākslas muzejā. Izstādē aplūkošanai izliktas bija apmēram 50 bildes, kurās redzamas projekta teritorijas, to vērtības - arī par Melnā ezera purvu, uz kuru devās skolotāji.

Semināra pirmajā daļā bija iespēja iepazīties ar Melnā ezera purvu no stāstiem un prezentācijām. Projekta vadītāja Dr.biol. Māra Pakalne stāstīja par purva augiem un dabas vērtībām. Ornitologs Aivars Petriņš, kas veica putnu inventarizāciju Melnā ezera purva dabas aizsardzības plānam, iepazīstināja dalībniekus ar purvos mītošajiem putniem, īpašu uzmanību pievēršot Melnā ezera purvā sastaptajiem: ūpim Bubo bubo, ziemeļu gulbim Cygnus cygnus, pīlēm un zosīm. Hidroloģe Dr.geol. Aija Dēliņa skaidroja purva ūdens līmeņu svārstības un meliorācijas grāvju ietekmi uz tiem, kā arī plānotās darbības tā atjaunošanai. Zemāk aplūkojamas semināra prezentācijas.

Otrajā daļā visi semināra dalībnieki devās uz Melnā ezera purvu. Tur bija iespēja aplūkot dažādus purva augus, piemēram, polijlapu andromedu, dažāda sugu sfagnus Sphagnum sp., makstainajām spilvēm Eriophorum vaginatum un apaļlapu raseni Drosera rotundifolia, ar kuriem iepazīstināja M.Pakalne. Purva koku (priedīšu) nozīmi purvu pētīšanā skaidroja Dr.biol. Iluta Dauškane, kas aicināja paņemt koksnes paraugu arī semināra dalībniekiem ar Preslera svārpstu.

Skolotājiem tā bija interesanta pieredze. Iegūtās zināšanās tie varēs izmantot stundās, stāstot skolēniem par purviem, kā arī vedot tos ekskursijās uz augstajiem purviem.


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Skolotāju semināram: Purvi Latvijā un dabas liegums Melnā ezera purvs
Autors: Dr.biol. Māra Pakalne
Skolotāju semināram: Melnā ezera purva ģeoloģiskā uzbūve un hidroloģiskie apstākļi
Autors: Aija Dēliņa
Skolotāju semināram: Putni dabas liegumā Melnā ezera purvs
Autors: Aivars Petriņš
Skolotāju semināram: Koki - dabas arhīvs
Autors: Iluta Dauškane

Pievienotās galerijas

Skolotāju seminārs par augstajiem purviem

Birkas

D1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.