Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Aizvadīts projekta „Augstie purvi” noslēguma seminārs 14.08.2013 22:43

Š.g. 13. augustā LU semināru zālē Vecrīgā norisinājās projekta „Augstie purvi” darbinieku pēdējā kopīgā tikšanās ar projektā iesaistītajiem ekspertiem un sadarbības partneriem, līdzfinansētājiem un citiem interesentiem.

 

Projekta vadītājas Māras Pakalnes ievadvārdi
Autors: Aivars Slišāns

 

 

Filmas Purvu noslēpumi režisors Kaspars Goba
Autors: Aivars Slišāns

 

Projekta vadītāja dr.biol. Māra Pakalne iepazīstināja semināra dalībniekus ar projekta laikā trīs gadu gaitā paveikto četros dabas liegumos – Aizkraukles purvs un meži, Melnā ezera purvs, Aklais purvs, Rožu purvs. Pēc prezentācijas klātesošos uzrunāja nodibinājuma ELM Media pārstāvis režisors Kaspars Goba, un tika demonstrēta filma „Purvu noslēpumi”.

 

Dr.geogr. Laimdota Kalniņa stāsta par purvu veidošanos
Autors: Aivars Slišāns

 

 

Dr.biol. Iluta Dauškane izskaidro dendrohronoloģijas pētījumu būtību
Autors: Aivars Slišāns

 

Pēc semināra oficiālās daļas par spīti lietum interesenti devās uz Melnā ezera purvu, lai klātienē apskatītu projektā būvētos dambjus uz notekgrāvjiem. Klātesošajiem bija iespēja uzzināt izsmeļošu informāciju par purva izcelsmi dr.geogr. Laimdotas Kalniņas stāstījumā, kā arī iepazīties ar liegumā augošo priežu un sīkkrūmu dendrohronoloģijas pētījuma rezultātiem dr.biol. Ilutas Dauškanes ziņojumā. Ekskursijas noslēgumā projekta darbinieks un meistarīgs fotogrāfs Aivars Slišāns apmācīja semināra dalībniekus makrofotogrāfēšanā.

 

Makrofotogrāfēšanas pamatus purvā skaidro Aivars Slišāns
Autors: Ilze Priedniece

 

 

Viena no projekta vietām - Melnā ezera purvs
Autors: Ilze Priedniece

 


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Noslēguma seminārs

Birkas

D1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.