Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Notiks semināri Daudzesē skolotājiem un skolēniem 12.09.2011 14:54

22. un 23. septembrī Daudzeses pamatskolā notiek seminārs skolotājiem un skolēniem par purvu vērtībām. 

Aicinām piedalīties, kā arī izplatīt informāciju ikvienam, kam tas varētu interesēt: skolām, skolotājiem, direktoriem, skolēniem un citiem! Pasākuma programmas skat. zemāk.

Dalība semināros ir bez maksas.

Aklais purvs 3D
Autors: Aija Dēliņa

 

22. septembrī Daudzesē tiek gaidīti skolotāji (īpaši: bioloģijas, dabas zinību un ģeogrāfijas) 14:00 būs iespēja iepazīties ar divu purvu - Aizkraukles un Aklo jeb Jūgu purvu - veidošanās vēsturi, tajos sastopamajām dabas vērtībām. Dr.biol. M.Pakalne kopā ar dabas ekspertiem V.Baroniņu, U.Suško, Dr.biol. I.Daukškani un Dr.geol. A.Dēliņu vispirms sniegs teorētisku lekciju un rādīs filmu par purviem. Pēc tam kopā ar ekspertiem būs iespējams doties ekskursijā Aklajā purvā. Paredzams, ka pēc lekciju noklausīšanās, skolotāji patstāvīgi varēs vadīt ekskursijas purvos.

23. septembra plkst. 12:00 Daudzesē gaidām vidusskolēnus, kam patīk un interesē daba. Ar Aklā purva un Aizkraukles purva raksturīgajiem un retajiem augiem iepazīstinās purvu pētniece Dr.biol. M.Pakalne, ar lekciju "Kokaugi - pagātnes liecinieki" uzstāsies Dr.biol. I.Dauškane. Pēc kopīgas filmas noskatīšanās par purviem, visi dosies kopīgā ekskursijā uz Aklo purvu.

Uz abiem semināriem aicinām pieteikties līdz 19. septembrim nosūtot uz e-pastu daiga.brakmane@lu.lv:

Skolotājiem:
1. Vārdu un uzvārdu,
2. Tālruņa numuru,
3. E-pasta adresi,
4. Pārstāvēto skolu un
5. Mācību priekšmetu(-s).

Skolēniem:
1. Vārdu un uzvārdu,
2. Tālruņa numuru,
3. E-pasta adresi,
4. Pārstāvēto skolu.

Līdzi nepieciešams laika apstākļiem piemērots apģērbs, gumijas zābaki. Abos semināros nodrošinām pusdienas dalībniekiem. 

Aicinām dalībniekus apvienoties un braukt uz semināriem kopā!

Uzmanību! Abos semināros dalībnieku skaits ir ierobežots! 
Priekšroka tiks dota bioloģijas, dabas zinību un ģeogrāfijas skolotājiem. 
No vienas skolas aicinām pieteikties ne vairāk kā piecus skolēnus.

Ja rodas kādas neskaidrības vai jautājumi, rakstiet uz daiga.brakmane@lu.lv.


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Skolotāju semināra programma - sākums 14:00
Skolēnu semināra programma 12:00

Birkas

D1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.