Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Stāsti par purviem skolotājiem, skolēniem un Zinātnieku naktī 27.09.2011 08:58

Aizvadītajā nedēļā notika vairāki pasākumi, kuros LIFE+ projekta "Augstie purvi" komanda stāstīja par purvu vērtībām. 22. septembrī Daudzesē notiku seminārs skolotājiem, 23. septembrī - seminārs skolēniem. 23. septembra vakarā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā (LU BD) notika Zinātnieku nakts pasākumi.

22. septembra pēcpusdienā Daudzeses pamatskolā pulcējās tuvākās apkārtnes un arī Rīgas skolotāji, lai uzzinātu vairāk par purviem - kopā 30 cilvēki. Dr.biol. Māra Pakalne stāstīja par Latvijas purvu uzbūvi, Latvijas Dabas fonda dabas eksperti Uvis Suško un Valda Baroniņa iepazīstināja ar divām projekta teritorijām: dabas liegumiem un Natura 2000 teritorijām "Aklais purvs" un "Aizkraukles purvs un meži". Ar lekciju par dendrohronoloģiju uzstājās Dr.biol. Iluta Dauškane un par purvu hidro-ģeoloģiskajiem pētījumiem stāstīja Dr.geol. Aija Dēliņa no Latvijas Universitātes. Pēc teorētiskās daļas visi kopīgi devās ekskursijā uz Aklo jeb Jūgu purvu. Kopā ar dabas pētniekiem bija iespējams aplūkot tipiskās purvu augu sugas, paņemt koku gadskārtu paraugus ar Preslera svārsptu, kā arī pētīt kūdras paraugus līdz tumsas iestāšanās brīdim.

 

Skolotāju seminārs Aklajā purvā
Autors: Daiga Brakmane

 

Nākamajā dienā, 23. septembrī Daudzeses pamatskolas skolēniem bija iespēja kopā ar dabas pātniekiem mācīties par purvu vērtībām, kā arī par koku gadskārtu pētīšanu. Seminārā piedalījās 36 dalībnieki - dažāda vecuma bērni. Lekciju laikā visi aktīvi iesaistījās un atbildēja uz jautājumiem. Skolēni zināja, piemēram, ka rasene ir kukaiņēdājs augs un to, kāpēc tā ēd kukaiņus. Pēc filmas „Stāsts par purvu” no filmu sērijas „Pieci stāsti par dabu” visi kopā devās purvā meklēt dažādus purva augus, lai iemācītos tos pazīt arī citreiz.

LU BD 23. septembra vakarā sākās Zinātnieku nakts pasākumi. To laikā Dr.biol. Māra Pakalne stāstīja arī par purviem. Apmeklētājiem bija iespēja ar lupu aplūkot sfagnus ļoti tuvu. Starp sfagniem paslēpusies bija maza sēnīte, kas interesentiem ļoti patika.


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Purvi Latvijā
Skolotājiem
Autors: Māra Pakalne
Aizkraukles purvs un meži
Skolotājiem
Autors: Valda Baroniņa
Aklais purvs
Skolotājiem
Autors: Uvis Suško
Kokaugu vēsture
Skolotājiem
Autors: Iluta Dauškane
Ģeoloģija
Skolotājiem
Autors: Aija Dēliņa
Latvijas purvi
Skolēniem
Autors: Māra Pakalne
Kokaugi purvā
Skolēniem
Autors: Iluta Daukšane
Purva augu noteicējs
Autors: Daiga Brakmane

Pievienotās galerijas

Skolotāju seminārs par augstajiem purviem Aklajā purvā

Skolēnu seminārs Aklajā purvā

Zinātnieku nakts

Birkas

D1, P, D6

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.