Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Seminārs par purvu vērtībām 02.01.2011 00:00

17. decembrī purvu projekts organizēja semināru “Purvu vērtības” Viesītē.

Semināra ievadā tika demonstrēta filmu studijas “Elm Media” filma “Stāsts par purvu” no “Pieci stāsti par dabu”, lai vizuāli parādītu purvu arī ziemā. Filmas stāstījumu papildināja divas prezentācijas. Projekta vadītāja Dr.biol. Māra Pakalne klātesošos iepazīstināja ar purviem Latvijā, stāstīja, kāpēc tie būtu jāsargā, kā arī klāstīja, kas paredzēts purvu projektā, lai saglabātu un atjaunotu Latvijas purvus.

Projekta ornitologs Aivars Petriņš skaidroja purvu putnu nozīmi ekosistēmā, kā arī rādīja, kādi putni purvā sastopami. Pēc A.Petriņa prezentācijas projekta informācijas koordinatore Daiga Brakmane kopā ar Ogres fotokluba biedru Māri Grunski rīkoja viktorīnu par purvu vērtībām. Pareizās atbildes zināja tie, kas rūpīgi vēroja filmu un klausījās prezentācijas. Par viktorīnas uzvarētāju kļuva Viesītes vidusskolas skolniece Anna Paula Kuzņecova, balvā iegūstot iespēju pavasarī kopā ar dabas ekspertiem doties ekspedīcijā uz purvu.

Semināra otrajā daļā tika atklāta Ogres fotokluba sagatavotā fotoizstāde “Purvu noslēpumi”. Tās tapšanā piedalījas fotokluba fotogrāfi un dabas eksperti: Valda Baroniņa, Irēna Bērza, Daiga Brakmane, Dāvis Drazdovskis, Kaspars Freimanis, Vitauts Mihailovskis, Maruta Pakalne, Māra Pakalne, Aivars Petriņš, Marita Rauba, Ingūna Roze, Andreta Strade, Aivars Slišāns, Voldemārs Spuņģis, Uvis Suško un Aldis Vīte. Lai radītu īstu purva atmosfēru, tika atskaņotas Edmunda Račinska ierakstītās purva putnu balsis. Izveidotā fotoizstāde ir pārvietojama, un projekta laikā tā ceļos pa Latviju, iepazīstinot ar purvu noslēpumiem un vērtībām.

Pasākumu apmeklēja vairāk nekā simts dalībnieki: projekta, Latvijas Universitātes Botāniskā dārza, Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides ministrijas, Latvijas Dabas fonda, Rīgas nacionālā Zooloģiskā dārza un Valsts vides dienesta darbinieki, Ogres fotokluba biedri un Viesītes vidusskolas skolēni un skolotāji.


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Purvi Latvijā
Autors: Māra Pakalne
Purva putni
Autors: Aivars Petriņš
Purvu viktorīna
Autors: Daiga Brakmane

Pievienotās galerijas

Seminārs Purvu vērtības

Birkas

D1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.