Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Precizēta starptautiskā semināra programma 22.06.2012 16:49

 

 

 Starptautiskais seminārs  

“Pieredzes apmaiņa augsto purvu atjaunošanā”
Programma

 

 

Maritim Park Hotel Rīga
Slokas iela 1
Rīga, LV - 1048
Tel.: +371 67069014
www.maritim.lv 


23. jūlijs, 2012
9.00 – 9.10 Semināra atklāšana, Dr. biol. Māra Pakalne;
9.10 – 9.30 Rietumnorvēģijas ombrogēno purvu daudzveidība veidi un kā tos juridiski aizsargāt, Johannes Erik Annoby;
9.30 – 9.50 Pieejas hidroloģisko apstākļu uzlabošanai Aukstumalas augstajā purvā un augu segas atjaunošanai kūdras ieguves laukos, Leonas Jarašius, Dr. Romas Pakalnis, Dr. Jūrate Sendzikaite; 
9.50 – 10.10 Rīcības plāns tipiski augsto un okeānisko purvu aizsardzībai Norvēģijā, Anders Lyngstad; 
10.10 – 10.30 Avotainie purvi Pečoras apgabalā, Pskovas reģionā, Dr. biol. Olga Galanina;

10. 30 – 11.00 Kafijas pauze

11.00 – 11. 20 Ķemeru LIFE projekta pieredze, Jānis Ķuze;
11.20 – 11.40 Veģetācijas atjaunošanās augstajā purvā Ķemeru nacionālajā parkā,  Dr. geogr., Agnese Priede;
11.40 – 12.00 LIFE Projekta „Hidroplāns” īstenošana, Ilze Ķuze;
12.00 – 12.20 Aizkraukles purva un apkārtējo mežu vēsture 330 gadu laikā, Uvis Suško;
12.20 – 12.45 Augsto purvu veidošanās LIFE projektu „Augstie purvi” vietās, Dr. geogr. Laimdota Kalniņa;
12.45 – 13.05 Augsto purvu hidroloģija un apsaimniekošanas pasākumi LIFE projektā „Augstie Purvi Latvijā ”, Dr. geol. Aija Dēliņa;
13.05 – 13.25 Purvu atjaunošanas un aizsardzības pieredze Latvijā, Dr. biol. Māra Pakalne;
13. 25 – 13. 45 Diskusijas
13. 45 – 14. 00 Stendu referāti
14. 00  - 15. 00 Pusdienas 
15.00 – 19.00 Ekskursija uz Melnā ezera purva dabas liegumu, apmeklēsim augstā purva apsaimniekošanas pasākumu vietas un dabiskos purva biotopus.

Ekskursijas gides: Dr. biol. Māra Pakalne, Dr. geogr. Laimdota Kalniņa, Dr. biol. Liene Auniņa, Dr. geol. Aija Dēliņa;


19.30 Vakariņas
Nakšņošana Maritim Park Hotel Rīga

24. jūlijs, 2012
8. 00 Izbraukšana uz Rožu purva dabas liegumu
10.30 – 13.00 Ekskursija Rožu purvā
15.00 - 16.00 Pusdienas Aizkrauklē
16.00 – 19.30 Ekskursija uz Aklo purvu dabas liegumā
19.30 Vakariņas
Nakšņošana Maritim Park Hotel Rīga

25. jūlijs, 2012
8.30 Izbraukums uz Vasenieku purvu Ventspils novadā
15.00 – 16.00 Pusdienas Ventspilī
16.00 Izbraukšana uz Rīgu
18. 30 Iebraukšana Rīgā, Maritim Park Hotel

Mūsu bankas konts ir atrodams  šeit


Pievienotie attēli

Birkas

D1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.