Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Projekts piedalās Starptautiskās mitrāju dienas atzīmēšanā 05.02.2013 16:23

Otrdien, 5. februārī Latvijas Dabas muzejā notika seminārs „Ūdensrūpe-2013”, ko rīkoja Dabas aizsardzības pārvalde. Seminārā projekta vadītāja dr.biol. Māra Pakalne iepazīstināja apmeklētājus par projektā paveiktajiem purvu hidroloģijas atjaunošanas pasākumiem 2012. gadā. Plaši tika stāstīts par purvu nozīmi globālā klimata uzturēšanā un kūdras ieguves negatīvo ietekmi. Galveno ziņojuma daļu veidoja stāstījums par ūdens līmeņa paaugstināšanos un stabilizēšanos pēc aizsprostu būvniecības. Klausītāji uzzināja galvenos rezultātus pēc veiktā gruntsūdens un purva veģetācijas monitoringa projekta vietās. Prezentācija atrodama zemāk. Ieskats semināra norisē aplūkojams Vides Faktu sagatavotajā videomateriālā:  

 

 

 

Pasākums rīkots par godu Starptautiskajai mitrāju dienai. Mitrāji ir palienes, zāļu un kūdras purvi vai ūdeņu platības – dabiskas vai mākslīgas, pastāvīgas vai pārplūstošas, kurās ir stāvošs vai tekošs ūdens, saldūdens, iesāļš vai sāļš ūdens, t.sk. jūras akvatorijas, kuru dziļums bēguma laikā nepārsniedz 6 metrus. Mitrāji kā ekosistēmas ir ļoti nozīmīgi bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā, kā arī cilvēku labklājības nodrošināšanā, tādēļ to aizsardzību un saprātīgu izmantošanu nodrošina Ramsāres jeb Mitrāju konvencija (konvencija „Par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi”).


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Purvu hidroloģijas atjaunošanas pasākumi
Autors: Māra Pakalne
Semināra programma

Birkas

E3

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"