Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Pasākumu plāns

Informāciju par visām projekta aktualitātēm meklējiet sadaļā "Jaunumi".

E3 Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citiem LIFE programmas projektiem, dalība semināros un konferencēs.

 

Cenas tīrelis
Voldemārs Spuņģis rāda kukaiņus
Autors: Aivars Slišāns

 

Lai uzzinātu, kā darbojas citi LIFE programmas projekti Latvijā un citviet Eiropā, projekta ietvaros notiek vairāki pieredzes apmaiņas braucieni, kā arī projekta teritorijās viesojas citu valstu augsto purvu pētnieki. Lai izplatītu projekta rezultātus, tā darbinieki piedalās dažādās konferencēs un semināros gan Latvijā, gan Eiropā.

 

Autors: Māra pakalne

 

2010. gadā notika projekta komandas pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju (jūnija sākumā) un Velsu (1.-7. septembrī), kā arī projekts tika pārstāvēts Starptautiskās purvu aizsardzības grupas lauku simpozijā un konferencē (jūlijā). Pēc "Augsto purvu" projekta uzaicinājuma, septembra otrajā pusē Latvijā viesojās Velsas LIFE projekta komanda.

 

LIFE Informatīvs seminārs
Projekta vadītāja Dr.biol. M.Pakalne

 

2011. gadā projekts tika pārstāvēts Latvijas Universitātes 69. zinātniskajā konferencē. 23. martā projekta vadītāja Dr.biol. Māra Pakalne uzstājās LIFE programmas informatīvajā seminārā. Projekta darbinieki aprīlī piedalījās arī Starptautiskajā Eiropas Veģetācijas izpētes projekta 20. seminārā Romā, Itālijā. Lai iepazītos ar citiem LIFE projektiem Latvijā, "Augsto purvu" projekta komanda 10. maijā apmeklēja vairākus LIFE programmas projektus Austrumlatvijā. Jūnijā Latvijā viesojās 13 purvu pētnieki no Vācijas Lejas Saksijas, lai iepazītos ar darbu, ko veic "Augsto purvu" komanda. Augusta beigās projekta komanda devās iepazīt Igaunijas pieredzi augsto purvu atjaunošanā.

2012. gada sākumā projekts piedalījās Vācijas purvu apsaimniekošanas pieredzes apmaiņas seminārā.


Birkas

E3

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"