Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju 03.09.2011 00:08

Turpinot sadarbību ar LIFE projektiem citās valstīs, EK LIFE projekta „Augstie purvi” komanda š.g. augustā iepazinās ar purvu apsaimniekošanas pieredzi Igaunijā.

Vispirms satikām Mariku Kose, kura mums un arī Igaunijas Vides Ministrijas speciālistiem izrādīja bijušā LIFE projekta vietu - Tolkuse purvu, kurā daļēji veikta purva ūdens līmeņa atjaunošana, pielietojot meliorācijas grāvju aizsprostošanu. Purvā apskatījām dzērveņu un sfagnu ieaudzēšanas eksperimentu un arī bebra dambju būves ietekmi uz purvu veidošanos agrākajos kūdras laukos.

 

Tolkuse purvā
Vidū - Marika Kose no Igaunijas LIFE

 

Pēc tam kopā ar Agu Leivitsu izstaigājām Nigula dabas rezervāta purva malu, kur apskatījām ar rokām sabūvētos aizsprostus uz grāvja, kuri daļēji ir atjaunojuši purva ūdens līmeni. Kā piebilda Agu, dambju būvēšanā izmantota Latvijas pieredze. Jauki! Dambīši bija skaisti, tomēr ar profesionāla inženiera – bebra veikumu sacensties ir pagrūti. Pēc pastaigas apspriedām purvu aizsardzības lietas abās valstīs.

Pa ceļam uz Vīdumē dabas rezervātu Sāres apriņķī, pamanījām divus skaistus mazos ērgļus. Te satikām Tenu Talvi un pārrunājām dabas aizsardzības norises un problēmas Latvijā un Igaunijā un apskatījām Eiropas Savienībā aizsargājamus purva biotopus ar rūsgano melnceri Schoenus ferrugineus, dižo aslapi Cladium mariscus un strupo doni Juncus subnodulosus, kuri veidojušies reljefa pazeminājumos (vigās) starp Ancilus ezera senkrasta vaļņiem (kangariem). Purvi vigās sastopami arī Slīteres nacionālajā parkā, tikai tie atšķiras no Igaunijā redzētajiem. Biologiem bija prieks par purva malā atrasto alpu kreimuli Pinguicula alpina, kura Latvijā vairs nav sastopama. Pastaiga pa dabas taku nebija viegla, jo laipa ir daļēji sagruvusi, taču aļņa klātbūtni pamanījām. Mājupceļā redzējām arī caunas un stirnas. Jauks ceļojums un cilvēki!


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Igaunijas pieredze purvu apsaimniekošanā

Birkas

E3

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.