Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Starptautiskais Eiropas Veģetācijas izpētes projekta 20. seminārs 19.04.2011 13:38

Laikā no 4. līdz 10. aprīlim EK LIFE projekta darbinieki - projekta vadītāja Dr.biol. Māra Pakalne un projekta asistents Aivars Slišāns - piedalījās Starptautiskajā Eiropas Veģetācijas izpētes projekta 20. seminārā Romā, Itālijā. 

Seminārs tradicionāli notika Romas botāniskā dārza paspārnē, taču darbs bija villā Farmesana, jo piedalījās rekordliels dalībnieku skaits - 169 no 29 valstīm! Pasākuma rīkotāji profesora Frančesko Spādas (Francesko Spada) vadībā bija paveikuši veiksmīgu darbu - viss bija labi organizēts.

Semināra laikā veidojās jauni darba kontakti un arī satikti labi paziņas no citiem projektiem. Darba laikā iepazināmies ar citu valstu zinātnieku un ekspertu ziņojumiem par veģetācijas izmaiņām, īpašu interesi izraisīja Olgas Galaninas ziņojums par ZR Krievijas un Baltkrievjas purviem.

Uz vietas iepazināmies ar vietējā reģiona veģetāciju. Ar interesi citu valstu zinātnieki uzklausīja Dr.biol. Māras Pakalnes ziņojumu „Augstā purva veģetācijas izmaiņas LIFE projekta vietās Latvijā”, noslēgumā notika diskusijas un tika sniegtas atbildes uz jautājumiem.

Gūtas jaunas atziņas, jauni kontakti un labs stimuls darbam LIFE projektā. Paldies, Roma!


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Prezentācija par projektu Romai
Autors: Māra Pakalne

Birkas

E3

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.