Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Velsas kolēģi viesojas Latvijā 29.09.2010 00:00

2010. gada 21. un 22. septembrī pie Latvijas LIFE+ programmas augsto purvu projekta viesojās Velsas kolēģi, kas strādā programmas finansētajā “Restoring Active Blanket Bog in the Berwyn and Migneint Special Areas of Conservation (SACs) in Wales” projektā.

 

 


Pirmajā dienā Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru nacionālā parka administrācijas Dabas aizsadzības daļas vadītājs Jānis Ķuze visus iepazīstināja ar ĶNP pieredzi purvu apsaimniekošanā. J.Ķuze bija LIFE projekta “Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā” vadītājs, kas veica pirmos purvu atjaunošanas darbus Latvijā noraktajā Lielā Ķemeru tīreļa daļā. Visi kopīgi apskatīja dambīšus un purva biotopus.

Pēcpusdienā LIFE projekta “Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” vadītāja Dr. Māra Pakalne iepazīstināja ar Cenas tīreli un tā atjaunošanas pieredzi “Purvu apsaimniekošanas plāna ieviešana Latvijā” LIFE projektā. Tajā tika atjaunots purva dabiskais ūdens līmenis, izbūvēta laipa un tornis, kā arī izvietoti informatīvie stendi.

Otrajā dienā Velsas kolēģi apmeklēja ĶNP informācijas centru un Raganu purva sēra avotus. Kaņiera ezerā, kas ir Ramsāres konvencijas nozīmes mitrājs, visi kopīgi uzkāpa putnu novērošanas tornī.

Dienas otrajā daļā komanda viesojās Engures ezera dabas parkā, kas arī ir starptautiskas nozīmes mitrājs, lai iepazītos ar tur esošajiem mitrāju biotopiem un to apsaimniekošanas pieredzi, Orhideju taku un ezerkaļķu veidošanās vietām. Teritorijā ticis realizēts LIFE projekts “Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana”.


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Velsas kolēģi ciemojas Latvijā

Birkas

E3

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"