Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Ciemos pie kolēģiem Daugavpilī un Dvietē 12.05.2011 11:50

Turpinot sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citiem LIFE programmas projektiem Latvijā, Augsto purvu projekta komanda - Gunārs Balodis, Aivars Slišāns un projekta vadītāja Māra Pakalne - devās uz Daugavpils pusi ar domu apciemot divus LIFE projektus: Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā (LIFE09 NAT/LV/000239) un Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene (LIFE09 NAT/LV/000237).

Daugavpils mūs sagaidīja ar skaistu, siltu un saulainu laiku. Sākām ar ceļojošās purva foto izstādes noņemšanu Daugavpils Universitātē. Jau pakojot bildes un ejot ārā, satikām Daugavpils Universitātes rektoru Arvīds Barševski, ar kuru pārmijām dažus laipnus vārdus un saņēmām uzaicinājumu atkal atgriezties ar jaunām LIFE projekta aktivitātēm. Paldies! Turpat apskatot 2. stāva gaitenī skaistās fotogrāfijas no biologu ekspedīcijas Sumatrā, satikām vēl viena, jauna LIFE projekta Eremita Meadows (LIFE09 NAT/LV/000240) cilvēkus. Nolēmām viņus apciemot. Kā jau daudzi LIFE projekti, tas ir ļoti saistošs, bija interesanti uzzināt, kā strādā Daugavpils kolēģi.

Tālāk devāmies pie Mihaila Pupiņa, 2010. gada Latvijas lepnuma, neparasta cilvēka un interesantas personības, arī LIFE projekta vadītāju. Sākām ar Mihaila sirds lietu – Daugavpils zooloģiskā dārza apmeklējumu, kur uzzinājām daudz jauna par dažādu bruņurupuču dzīvi Latvijā. Uzzinājām, ka pie purva bruņurupuča Emys orbicularis izpētes un atjaunošanas Latvijas dabā Mihails strādā jau vairāk nekā 20 gadus un tāpēc neapšaubāmi ir autoritāte šajā jomā ne tika Latvijā. Apskatījām mazos un ņipros Mihaila „skolēnus” – mazos purva bruņurupucēnus, kuri lai sekmīgi atgrieztos savā dabiskajā vidē, tiek īpaši "mācīti", lai, kā teica Mihails, nekļūtu par vieglu uzkodu citiem dzīvniekiem. Strādāts tiek pamatīgi un redzētais rada pārliecību – bruņrupuči Latvijas purvos atkal būs! Devāmies arī uz bruņrupuču brīvdabas audzētavu un te mūs sagaidīja pats sarkanvēdera ugunskrupis Bombina bombina ar skaļu riesta dziesmu, kura nedaudz atgādina aprautu dzeguzes dziesmu. Redzot kā sajūsmā mirdz Mihaila acis, skaidrs – arī te viss notiek! Pašu sarkanvēdera ugunskrupi neredzējām, taču dzirdējām kā neredzamais dziedonis jauki sadziedas ar Mihailu duetā. Abi centās, un sanāca labi. Atvadoties saņēmām ielūgumu uz pirmo purva bruņurupuču izlaidumu. Trešo LIFE projekta dzīvnieku Gludenā čūsku Coronella austriaca - todien nesatikām, jo tā mīt citur. Nekas, tiksimies vēl! 

Pēcpusdienā sasniedzam Bebreni, un devāmies uz Dvietes projekta vietām. Te Benita Štrausa sarūpēja mums īpaši pārbaudījumu - uzzinājām kā garšo bebra muskusa dziedzera dzēriens. Pavasara pali jau atkāpušies, gaisā sīc pirmie odi, zied ievas.. Dvietes projekta vietas plašumi ir pamatīgi, un darbs - tikko sācies. Vienojāmies, ka sarīkosim purvu foto izstādi arī šeit, Dvietes palienes informācijas centrā. No skatu torņa apskatījām slavenās palienes, paskatījāmies, kā rāmi ganās savvaļas zirgi 'Konik polski' un pēc maza, bet interesanta etnogrāfiskā muzeja kolekcijas apskates, devāmies mājup, uz Rīgu. 

Tā bija jauka, intensīva diena, apciemoti trīs LIFE projekti un gūti jauni iespaidi un pieredze.

Aivars Slišāns


Pievienotie attēli

Birkas

E3

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.