Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Velsas pieredze purvu apsaimniekošanā 16.09.2010 00:00

Projekta „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” darbinieki no 2010. gada 1. līdz 7. septembrim devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Velsā notikošo LIFE projektu “Anglesey and Lleyn Fens - Restoring Alkaline and Calcareous Fens within the Corsydd Mon a Llyn (Anglesey & lleyn Fens) Special Areas of Conservation in Wales” un “Restoring Active Blanket Bog in the Berwyn and Migneint Special Areas of Conservation in Wales” teritorijām.

 

 

Pa ceļam Londonas mitrāju centrā projekta komanda iepazinās ar dažādiem mitrāju veidiem un tiem raksturīgajiem augiem un dzīvniekiem. Mitrāju centrs ir lieliska vieta, lai varētu redzēt savvaļas dabu, neizbraucot no pilsētas. Projekta komandai tā bija iespēja uzzināt jaunus veidus, kā par dabu stāstīt sabiedrībai, un iegūt kādu ideju plānotās purvu izstādes organizēšanai.

Dr. Džoana Daniela (Joan Daniels) no organizācijas “Natural England” iepazīstināja ar Fenn's, Whixall & Bettisfield Mosses purviem, kas ir viens no trim lielākajiem purvu masīviem Britu salās, un tajos paveikto biotopa atjaunošanā. Daļa purva kūdras te ir norakta, un daļa teritorijas – tikusi apstādīta ar eglēm. Kūdras izstrāde apturēta 20 gadus atpakaļ, un tagad noraktās platības tiek applūdinātas, izveidojot aizsprostus uz grāvjiem. Bijušo purva platību attīrīšana no eglēm notiek pakāpeniski. Purva teritorijā iekārtota arī izziņas taka.

Less Kollejs (Les Colley) no Velsas vides pārvaldes (Countryside Council for Wales) stāstīja par Anglessey and Llyn fens LIFE projektā paveikto. Lai apsaimniekotu purvu un pasargātu to no aizaugšanas ar molīnijām, te ganās poniji, tiek pļauts un tiek veikta dedzināšana. Teritorijas ūdens režīma atjaunošanai, izveidoti aizsprosti un slūžas. Lai samazinātu ietekmi no blakus esošajām teritorijām, projektā iegādāti vairāki zemes gabali gar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju. L.Kollejs iepazīstināja vēl ar netālu no Pantglas esošo purvu, kuram cauri plūst upe. Te arī ganās poniji, veikta meliorācijas grāvju aizsprostu būve un paaugstināta upes dabiskā applūšanas iespēja.

LIFE projekta “Restoring Active Blanket Bog in the Berwyn and Migneint Special Areas of Conservation in Wales” vadītājs Maiks Morris (Mike Morris) ar savu komandu vispirms iepazīstināja ar projekta vietām Lake Vyrnwy tuvumā un parādīja, kā izskatās 2007. gadā izbūvētie aizsprosti purvos, kas apņem kalnu virsotnes (blanket bogs). Pēc tam viņi aizveda Latvijas pārstāvjus uz Penanu (Penan), kur bija iespējams redzēt, kā ar tehniku tiek būvēti aizsprosti uz grāvjiem. Pirms tam te izcirsta egļu plantācija, kas stādīta uz purva augsnes. Kopumā viņi projektā izbūvējuši jau 10 000 dambju. Kalnu virsotņu purvos ganās aitas, govis un poniji, kā arī teritorija tiek pļauta, lai nodrošinātu tradicionālu purva apsaimniekošanu. No projekta skolēnu izglītošanas programmas varētu mācīties, jo ar automobili projekta gaitā purvos ievesti vairāki simti skolēnu un citu interesentu.

Pieredzes apmaiņas braucienā devās visa projekta komanda: vadītāja Māra Pakalne, vides inženieris Gunārs Balodis, projekta asistents Aivars Slišāns un sabiedrisko attiecību koordinatore Daiga Brakmane.

No 7. līdz 9. septembrim projekta vadītāja Māra Pakalne un asistents Aivars Slišāns piedalījās Aberystwyth and Cors Fochno īpaši aizsargājamā dabas teritorijā notiekošajā seminārā, kas bija veltīts Velsas augsto purvu aizsardzības un apsaimniekošanas problēmām. Semināru organizēja Velsas vides pārvaldes speciālisti (Countryside Council for Wales). Tajā notika gan Velsas purvu ekspertu lekcijas, gan arī purva apsekošanu ar diskusijām par purvu apsaimniekošanas un hidroloģisko novērojumu metodiku.


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Pieredze Lielbritānijā

Birkas

E3

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.