Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Pasākumu plāns

Informāciju par visām projekta aktualitātēm meklējiet sadaļā "Jaunumi".

D3 Bukletu un izziņas stendu sagatavošana.

 

Autors: Māra Pakalne

 

Ir izdots projekta buklets latviešu un angļu valodā (2010. gada maijā).

Projekta ietvaros ir sagatavoti bukleti un stendi četrām projekta teritorijām: Melnā ezera purvam, Rožu purvam, Aklajam purvam un Aizkraukles purvam un mežiem.

 

Informācijas stends par Melnā ezera purvu
Autors: Gunārs Balodis

 

 

Informācijas stends par Rožu purvu Salas pagastā
Autors: Gunārs Balodis

 

 

Aklā purva stends Daudzesē
Autors: Aivars Slišāns

 

 

Informācijas stends par Aizkraukles purvu
Autors: Aivars Slišāns

 

Stendiem ir viegli piekļūt no galvenajiem valsts autoceļiem (skat. pievienotās kartes). Stendu un bukletu elektronisko versiju var aplūkot zemāk.


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Melnā ezera purvs - buklets
Melnā ezera purvs - stends
Rožu purvs - buklets
Rožu purvs - stends
Aklais purvs - buklets
Aklais purvs - stends
Aizkraukles purvs un meži - buklets
Aizkraukles purvs un meži - stends
Projekta buklets

Birkas

D3

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.