Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Pasākumu plāns

Informāciju par visām projekta aktualitātēm meklējiet sadaļā "Jaunumi".

A2 Hidro-ģeoloģiskie pētījumi tehnisko projektu izstrādei aizsprostu būvei.

 

Autors: Māra Pakalne

 

Projekta ietvaros izstrādāti tehniskie projekti Rožu purva, Melnā ezera purva, Aizkraukles purva un mežu un Aklā purva dabas liegumu ūdens režīma atjaunošanai saskaņā ar dabas aizsardzības plāniem.

Pētījumus un tehniskos projektus izstrādāja VSIA "Meliorprojekts" pēc uzvaras Latvijas Universitātes rīkotajā publiskajā iepirkumā.


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Projekta teritoriju 3D modeļi
Autors: Aija Dēliņa
Purvu hidroloģiskie pētījumi
Autors: Aija Dēliņa
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
7. pielikums. Plānotā apsaimniekošana
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
9. pielikums. Ūdens plūsmas virzieni teritorijā
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
10. pielikums. Reljefs un plānotās purva hidroloģiskā režīmaatjaunošanas vietas

Pievienotās galerijas

Projekta teritoriju virsmu 3D modeļi

Birkas

A2

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"