Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Ventspils bibliotēkā atklās izstādi „Purvu noslēpumi” 02.07.2011 14:49

2011. gada 6. jūlijā plkst 14:00 Ventspils bibiotēkā projekts “Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās teritorijās Latvijā” sadarbībā ar valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” atklās ceļojošo foto izstādi “Purvu noslēpumi”, ar šo svinīgo pasākumu aizsākot izstādes „ceļojumu” pa Latvijas publiskajām bibliotēkām. Tās apmeklētājiem tiks piedāvāts ne tikai fotogrāfijās ieraudzīt purvu vērtības, bet arī audio ierakstā sadzirdēt purvos dzīvojošo putnu dziesmas. Izstādes atklāšanā būs iespēja noskatīties populārzinātnisku filmu „Stāsts par purvu”.

Fotoizstāde tapusi, LIFE+ programmas projekta "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" ietvaros, sadarbojoties Ogres fotokluba fotogrāfiem un purvu pētniekiem. To veidojuši fotokluba fotogrāfi un dabas eksperti: Valda Baroniņa, Irēna Bērza, Daiga Brakmane, Dāvis Drazdovskis, Kaspars Freimanis, Vitauts Mihailovskis, Maruta Pakalne, Māra Pakalne, Aivars Petriņš, Marita Rauba, Ingūna Roze, Andreta Strade, Aivars Slišāns, Voldemārs Spuņģis, Uvis Suško un Aldis Vīte. Lai radītu īstu purva atmosfēru, tiek atskaņotas Edmunda Račinska ierakstītās purva putnu balsis. Izstādē izvietotas 119 fotogrāfijas uz 31 abpusēji apdrukātas planšetes.

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" tiek īstenots Eiropas Komisijas LIFE+ projektu programmā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda un SIA “Rīgas meži” atbalstu. Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus. Laika posmā no 2010. gada februāra līdz 2013. gada augustam projekta galvenais partneris Latvijas Universitāte kopā ar sadarbības partneriem Latvijas Dabas fondu un nodibinājumu ELM MEDIA projektā veiks atjaunošanas darbi četros purvos un rīkos dažādus sabiedrības informēšanas pasākumus, t.sk. tika sagatavota ceļojošā fotoizstāde “Purvu noslēpumi”.

Izstādes izvietošanu Latvijas bibliotēkās atbalsta valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”, kas ir Latvijas Dabas fonda (viens no projekta "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" partneriem) sadarbības partneris – abas organizācijas 2007. gadā noslēdza Sadarbības memorandu, kurā apņēmās sadarboties un ar publiskās komunikācijas projektiem veicināt sabiedrības aktīvāku iesaisti jaunu zināšanu apguvē un jauno tehnoloģiju izmantošanā, līdz ar to sekmējot zināšanu sabiedrības izveidi Latvijā, kā arī veicināt sabiedrībā izpratni par Latvijas dabas daudzveidības saglabāšanu kā ilgtspējīgas un par nākotni domājošas sabiedrības pamatvērtību un popularizēt dabai draudzīga dzīvesveida nepieciešamību.

V/a „Kultūras informācijas sistēmas” (KIS) ir Kultūras ministrijas valsts aģentūra, kuras darbības mērķis ir nodrošināt informācijas meklēšanas un zināšanu ieguves iespējas kultūras un atmiņas institūcijās – arhīvos, bibliotēkās un muzejos, kā arī rūpēties par  kultūras mantojuma pieejamību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus. 

Pēc izstādes atklāšanas interesentiem būs iespēja kopā ar projekta komandu doties uz Vasanieku purva laipu ekskursijā.


Pievienotie attēli

Birkas

D6

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.