Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Rožu purva dabas aizsardzības plāns 14.03.2011 14:51

 

Rožu purvs
Autors: Aivars Slišāns

 

Rožu purva dabas aizsardzības plāns apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 2011. gada 14. martā ar ministra rīkojumu Nr. 156.

Plāna izstrādes vadītāja: Gundega Freimane no Latvijas Dabas fonda.


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Rožu purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
Plāna pamatteksts bez pielikumiem
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Rožu purva dabas aizsardzības plāns
8. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Rožu purva dabas aizsardzības plāns
9. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Rozu purva dabas aizsardzības plāns
10. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Rozu purva dabas aizsardzības plāns
11. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Rožu purva dabas aizsardzības plāns
12. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Rozu purva dabas aizsardzības plāns
13. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Rozu purva dabas aizsardzības plāns
14. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Rozu purva dabas aizsardzības plāns
15. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Rozu purva dabas aizsardzības plāns
16. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Rozu purva dabas aizsardzības plāns
18. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv

Pievienotās galerijas

Rožu purva kartes

Rozu purva dabas aizsardzības plāna pielikumi

Birkas

A1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.