Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Purvu aizsardzība Vācijā 13.03.2012 14:18

2012. gada 26. un 27. februārī Vācijā notika ievērojams Purvu ekspertu seminārs. Tā tēma „Purvu aizsardzība Vācijā” . Tajā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no dažādiem Vācijas reģioniem un iestādēm.

Seminārs ietvēra ziņojumus par dažādiem purva biotopu atjaunošanas projektiem un metodēm Vācijā. Metodes ir daudzveidīgas – sākot no kūdras lauku appludināšanas, sfagnu audzēšanas kūdras laukos un paludikultūru - kultūru, ko audzē appludinātos laukos - veidošanu kūdras laukos.

 

Autors: Suzanne Belting

 

Vairāki projekti Vācijā ir veltīti klimata un dabas aizsardzībai tiešā saistībā ar purvu aizsardzības nepieciešamību, jo purvi ir CO2 uzkrājēji. Savukārt, no kūdras laukiem, kuri agrāk ir bijuši purvi, izdalās metāns. Līdz ar to purviem ir liela nozīme klimata un dabas aizsardzībā.

Vācijā tiek veidoti arī hidroloģiskie modeļi, kuros tiek modelēta purvu hidroloģija to atjaunošanas gaitā.


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Purvu aizsardzība Vācijā bildēs

Birkas

E3

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.