Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Notikušas projekta dabas liegumu dabas aizsardzības plānu sabiedriskās apspriešanas 28.02.2011 00:00

Gads sākās ar četru liegumu - "Rozū purvs", "Melnā ezera purvs", "Aizkraukles purvs un meži" un "Aklais purvs" - dabas aizsardzības plānu sabiedriskajām apspriešanām.

Sanāksmēs plānu izstrādes vadītāji iepazīstināja visus klātesošos ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijās sastopamajām dabas vērtībām, interesantiem faktiem un teritoriju vēsturi, kā arī plānā iestrādātajiem apsaimniekošanas pasākumiem. Klausītāji uzdeva jautājumus un izteica iebildumus, kā arī lūdza vairākus precizējumus dabas aizsardzības plānu tekstos. Plānu izstrādē iesaistītie eksperti atbildēja uz visiem jautājumiem un pēc sanāksmēm uzlaboja un precizēja dabas aizsardzības plānus.

Aizkraukles purva un meža dabas lieguma sabiedriskajā apspriešanā tika atklāta projekta foto izstāde "Purvu vērtības. Aizkraukles novada domē tā būs apskatāma līdz 8. martam.


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Rožu purvs - Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

Aklais purvs - dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

Birkas

A1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.