Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Notikušas pirmās uzraudzības grupu sanāksme dabas liegumiem 20.10.2010 01:00

2010. gada septembrī un oktobrī notika projekta dabas liegumu dabas aizsardzības plānu izstrādes pirmās uzraudzības grupas sanāksmes.

Sanāksmēs plānu izstrādes vadītāji iepazīstināja ar vasarā iegūto informāciju par projekta teritoriju: putnu, augu un biotopu ekspertu atzinumiem, interesantiem atradumiem un faktiem par dabas liegumiem, kā arī uzklausīja uzraudzības grupu viedokļus par teritorijām nepieciešamo apsaimniekošanu.

Melnā ezera purva uzraudzības grupas sanāksmē piedalījās arī VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Lidlauka Drošības departamenta Putnu un dzīvnieku kontroles speciāliste Dz.Guļāne, kas skaidroja putnu koncentrēšanās vietu draudus lidmašīnu satiksmē piecu km radiusā ap lidostu. Dabas liegums skar plašas sabiedrības intereses – gan dabas aizsardzības, gan lidostas drošības intereses. Diskusiju gaitā radās vairāki jautājumi, piemēram, cik nopietns drauds lidostai varētu būt Melnā ezera purva putni, vai tā patiešām ir teritorija ar augstu putnu koncentrāciju.

Pēc sanāksmes visi interesenti kopā ar ekspertiem devās uz Melnā ezera purvu, lai dabā apskatītu purva ietekmētās un atjaunojamās teritorijas.


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Rožu purvs - Dabas aizsardzības plāna 1. sanāksme

Melnā ezera purvs - Dabas aizsardzības plāna 1. sanāksme

Birkas

A1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.