Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Notikušas dabas aizsardzības plānu otrās sanāksmes 18.01.2011 00:00

Veiksmīgi noritējušas dabas aizsardzības plānu otrās uzraudzības grupu sanāksmes.

Tajās eksperti skaidroja plānotās apsaimniekošanas darbības, to nepieciešamību un ietekmes.

Dabas liegumu "Melnā ezera purvs" un "Rožu purvs" dabas aizsardzības plāni tika nodoti sabiedriskai apspriešanai. Dabas liegumu "Aklais purvs" un "Aizkraukles purvs un meži" dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupās tika lemts par trešo uzraudzības sanāksmi.


Birkas

A1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.