Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Dabas aizsardzības plānu sabiedriskās apspriešanas 01.01.2011 00:00

Latvijas Dabas fonds ir sagatavojis visām četrām projekta teritorijām dabas aizsardzības plānus un rīko plānu sabiedriksās apspriešanas.

Dabas lieguma "Melnā ezera purvs" dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana notiks 2011. gada 11. janvārī plkst. 10:00 Olaines vēstures un mākslas muzejā, Olainē, Zemgales ielā 33.
Dabas lieguma "Rožu purvs" dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana notiks 2011. gada 14. janvārī plkst. 11:00 Salas novadā, Salā, Skolas ielā 2, Salas kultūras namā.

Dabas lieguma "Aizkraukles purvs un meži" dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana notiks 2011. gada 8. februārī plkst. 11:00 Aizkraukles pagasta kultūras namā Aizkrauklē, Kalna ielā 20.
Dabas lieguma "Aklais purvs" dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana notiks 2011. gada 25. februārī plkst. 11:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā, Daudzeses pamatskolas telpās.

Ar dabas aizsardzības plāniem pirms sanāksmēm iespējams iepazīties Latvijas Dabas fonda mājas lapā www.ldf.lv.

Pievienotie attēli

Birkas

A1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.