Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Dabas aizsardzības plānu izstrādes pirmās uzraudzības grupu sanāksmes 15.09.2010 00:00

Dabas liegumiem, kuriem projekta ietvaros tiek gatavoti dabas aizsardzības plāni, notiks plānu izstrādes uzraudzības grupu pirmās sanāksmes.


"Rožu purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes pirmā uzraudzības grupas sanāksme notiks 2010. gada 17. septembrī plkst. 11.00 Salas novada Salā, Skolas ielā 2, Salas kultūras namā, 2. stāvā. Plāna izstrādi vada Gundega Freimane.

5. oktobrī plkst. 10:00 Olaines mākslas un vēstures muzejā, Zemgales iela 33, Olainē notiks dabas lieguma "Melnā ezera purvs" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme. Plāna izstrādes vadītāja ir Valda Baroniņa.

14. oktobrī notiks divas sanāksmes. Plkst. 10:30 dabas lieguma "Aizkraukles purvs un meži" dabas aizsardzības plāna, kura izstrādes vadītāja ir Valda Baroniņa, uzradzības grupa tiksies Aizkraukles pagasta pārvaldē, Kalna ielā 20, Aizkrauklē.

14. oktobra plkst. 14:30 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā, Daudzeses pamatskolas telpās dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupa tiksies, lai runātu par dabas liegumu "Aklais purvs". Plāna izstrādes vadītājs ir Jānis Reihmanis.


Pievienotie attēli

Birkas

A1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"