Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Dabas aizsardzības plānu informatīvās sanāksmes 20.05.2010 01:00

Projekta partneris Latvijas Dabas fonds ir atbildīgs par projekta vietu dabas aizsardzības plānu izstrādi. Uzsākot darbu pie plāniem, tiek rīkotas informatīvās sanāksmes.Informatīvās sanāksmes notiks:
  • 26. maijā plkst. 11:00 Aizkraukles pagasta pārvaldē, Kalna ielā 20 dabas liegumam "Aizkraukles purvs un meži" (plāna vadītāja Valda Baroniņa);
  • 3. jūnijā plkst. 10:00 Olaines vēstures un mākslas muzejā, Zemgales ielā 33 dabas liegumam "Melnā ezera purvs" (plāna vadītāja Valda Baroniņa);
  • 21. jūnijā plkst. 11:00 Salas novadā, Salā, Skolas ielā 2, Salas kultūras namā dabas liegumam "Rožu purvs" (plāna vadītāja Gundega Freimane);
  • 21. jūnijā plkst. 15:00 Jaunjelgavas novadā Daudzeses pagasta pārvaldes telpās Daudzevas "Pagastmājā" dabas liegumam "Aklais purvs" (plāna vadītājs Jānis Reihmanis).

Informatīvajās sanāksmēs plānu izstrādes vadītāji iepazīstinās ar jau veikto teritoriju izpēti un pastāstīs par plānotajām darbībām. Projekta vadītāja Māra Pakalne klātesošos iepazīstinās ar LIFE+ programmas projektu.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības, tūrisma un citas intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Plāns nosaka nepieciešamo dabas aizsardzības un pieļaujamo saimniecisko darbību atbilstoši teritorijas zonējumam. Dabas aizsardzības plāni ir saistoši visu līmeņu teritorijas plānojumiem un teritorijas apsaimniekotājiem.


Zinātniski pamatota dabas aizsardzības plānošana ir viens no īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sekmīgas aizsardzības, uzturēšanas un izmantošanas nozīmīgākajiem stūrakmeņiem. Jau vairāk nekā 15 gadu Latvijas Dabas fonda speciālisti ir iesaistīti dabas aizsardzības plānošanā, sagatavojot dabas aizsardzības plānus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.


Pievienotie attēli

Birkas

A1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.