Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Dabas aizsardzības plāniem - otrās uzraudzības grupas sanāksmes 30.11.2010 00:00

Latvijas Dabas fonds izstrādā dabas aizsardzības plānus četrām īpaši aizsargājamām purvu teritorijām LIFE+ projekta "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" ietvaros. Decembrī plānotas dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupas otrās sanāksmes.

9. decembrī plkst. 10:00 Olaines mākslas un vēstures muzejā, Zemgales iela 33, Olainē notiks "Melnā ezera purvs" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme. Plāna izstrādes vadītāja ir Valda Baroniņa.

10. decembrī plkst. 11:00 Salas novada Salā, Skolas ielā 2, Salas kultūras namā, 2.stāvā notiks "Rožu purvs" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme. Plāna izstrādes vadītāja ir Gundega Freimane.

16. decembrī plkst. 10:30 Aizkraukles pagasta pārvaldē, Kalna ielā 20, Aizkrauklē notiks "Aizkraukles purvs un meži" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme. Plāna izstrādes vadītāja ir Valda Baroniņa.

Decembra otrajā pusē notiks "Aklais purvs" dabas aizsardzības plāna  uzraudzības grupas sanāksme. Plāna izstrādes vadītājs ir Jānis Reihmanis.

Pievienotie attēli

Birkas

A1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.