Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Dabas aizsardzības plāniem notikušas informatīvās sanāksmes 15.07.2010 00:00

Jūnijā notika pārējās dabas aizsardzības plānu informatīvās sanāksmes.

 

Autors: Aivars Slišāns

 

3. jūnijā Olaines vēstures un mākslas muzejā dabas liegumam "Melnā ezera purvs". Plāna vadītāja ir Valda Baroniņa.

Gundega Freimane 21. jūnijā Salas kultūras namā iepazīstināja atnākušos ar dabas lieguma "Rožu purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādi. Tajā pašā dienā notika informatīvā sanāksme dabas liegumam "Aklais purvs" Daudzesē. Dabas aizsardzības plāna vadītājs ir Jānis Reihmanis.


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Aizkraukles purvs un meži - Dabas aizsardzības plāna informatīvā sanāksme

Melnā ezera purvs - Dabas aizsardzības plāna informatīvā sanāksme

Rožu purvs - Dabas aizsardzības plāna informatīvā sanāksme.

Aklais purvs - Dabas aizsardzības plāna informatīvā sanāksme

Birkas

A1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.