Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Ceļojošā fotoizstāde "Purvu noslēpumi" LU Botāniskajā dārzā 03.10.2011 19:38

Botāniskajā dārzā no 29. septembra līdz 24. oktobrim aplūkojama ceļojošā fotoizstāde "Purvu noslēpumi", kas tika atklāta 2010. gada decembrī Viesītē. Izstādē izvietotas 119 fotogrāfijas uz 31 abpusēji apdrukātas planšetes ar augiem un dzīviekiem, kas dzīvo purvos un to tuvumā.

Latvijas purvi glabā brīnišķīgas dabas vērtības. Tās ir vietas, kur patverties tikai purva videi pielāgotajiem augiem un dzīvniekiem. Četros aizsargājamos Latvijas augstajos purvos - Melnā ezera purvā, Rožu purvā, Aklajā purvā un Aizkraukles purvā un mežos - 2010. gadā sākta to vērtību apzināšana un atjaunošana. Fotoizstāde stāsta par šo Latvijas purvu vērtībām un to aizsardzību, tajā izmantotas fotogrāfijas arī no Velsas, Vācijas un Slovākijas, lai parādītu purvu daudzveidību Eiropā.

Fotoizstāde tapusi sadarbojoties Ogres fotokluba fotogrāfiem un purvu pētniekiem, ļaujot izstādes apmeklētājiem ne tikai ieraudzīt purvu vērtības, bet arī sadzirdēt purvos dzīvojošo putnu dziesmas. Tās tapšanā piedalījas fotokluba fotogrāfi un dabas eksperti: Valda Baroniņa, Irēna Bērza, Daiga Brakmane, Dāvis Drazdovskis, Kaspars Freimanis, Vitauts Mihailovskis, Maruta Pakalne, Māra Pakalne, Aivars Petriņš, Marita Rauba, Ingūna Roze, Andreta Strade, Aivars Slišāns, Voldemārs Spuņģis, Uvis Suško un Aldis Vīte. Lai radītu īstu purva atmosfēru, tiek atskaņotas Edmunda Račinska ierakstītās purva putnu balsis.

Izstāde ir tapusi Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projekta "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" ietvaros. Izstāde tiks izvietota dažādās Latvijas vietās līdz projekta beigām 2013. gada augustā.

Latvijas Televīzijā 20. oktobrī rīta ziņās bija sižets par izstādi.


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Purvu noslēpumi LU Botāniskajā dārzā

Birkas

D6

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.