Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Apstiprināts dabas aizsardzības plāns dabas liegumam "Aizkraukles purvs un meži" 19.04.2011 10:27

2011. gada 15. aprīlī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu Nr. 231 ir apstiprināts dabas aizsardzības plāns dabas liegumam "Aizkraukles purvs un meži". 

Plānu izstrādāja Latvijas Dabas fonds, plāna izstrādes vadītāja bija Valda Baroniņa.

Ar dabas lieguma "Aizkraukles purvs un meži" dabas aizsardzības plānu iepējams iepazīties Latvijas Dabas fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapās, kā arī zemāk pievienotajos failos.

 

Purene Caltha palustris
Autors: Maruta Pakalne

 


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Aizkraukles purva un mežu dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
Plāna pamatteksts bez pielikumiem
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Aizkraukles purva un mežu dabas aizsardzības plāns
12.-19. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Aizkraukles purva un mežu dabas aizsardzības plāns
20. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Aizkraukles purva un mežu dabas aizsardzības plāns
21. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Aizkraukles purva un mežu dabas aizsardzības plāns
22. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Aizkraukles purva un mežu dabas aizsardzības plāns
23. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Aizkraukles purva un mežu dabas aizsardzības plāns
24. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Aizkraukles purva un mežu dabas aizsardzības plāns
25. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Aizkraukles purva un mežu dabas aizsardzības plāns
26. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Aizkraukles purva un mežu dabas aizsardzības plāns
27. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Aizkraukles purva un mežu dabas aizsardzības plāns
28. pielikums
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Aizkraukles purva un mežu dabas aizsardzības plāns
Papildus pielikumi
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv

Pievienotās galerijas

Aizkraukles purva un mežu kartes

Birkas

A1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"